Ospravedlnenie neúčasti na konaní a odročenie konania

Autor: Ján Karika
Publikované: 2019-07-07 11:57:00
 

Ospravedlnenie neúčasti na konaní a odročenie konania

Ak ste boli v minulosti predvolaný na súd určite sa vám už stalo že nie vždy sa môžete dostaviť na súd v požadovanom čase a musíte žiadať o odročenie súdneho konania.

Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôžu dostaviť na pojednávanie.

Čo to však znamená  ?

Medzi dôležité dôvody možno zaradiť napr. zdravotný stav účastníka konania. Zákon žiaľ taxatívne nevymenováva  žiadne dôvody kedy  je možné odročiť konanie pre neprítomnosť účastníka konania.

Je teda výhradne vecou súdu aký dôvod bude považovať za dostačujúci. Rovnako môže súd žiadať aby sa v konaní pokračovalo a aby sa neprítomná osoba dala zastúpiť inou osobou.

Špeciálne podmienky platia ak dôvody odročenia konania nastali na strane advokáta. Tu v zásade súd akceptuje skutočnosti ktoré nastali len krátko pred pojednávaním. V iných prípadoch môže súd spravodlivo žiadať o zastúpenie iným advokátom.

 

Vráťme sa ešte k zdravotnému stavu účastníka konania ku ktorému sa vždy musí vyjadriť aj ošetrujúci lekár. Ak by návrh na odročenie neobsahoval takéto vyjadrenie nemôže mu súd vyhovieť.  Vyjadrenie musí obsahovať stanovisko lekára že zdravotný stav osoby neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenie života alebo zhoršenia zdravotného stavu.

 

V žiadosti o odročenie konania je nutné uviesť :

-  požiadať o  ospravedlnenie neúčasti na nariadenom pojednávaní

- vysvetliť jeho dôvod neúčasti

- požiadal o odročenie pojednávania

Odporúčam vždy žiadať o odročenie keďže osoba ktorá sa nedostaví na pojednávanie bez ospravedlnenie môže byť predvedená. Trovy predvedenia znáša predvedený.

Zdroje:

 www.ulpianus.sk

www.najpravo.sk