Poznáte už centrálny register exekúcií ?

Autor: Ján Karika
Publikované: 2019-01-12 12:41:00
 

 

Poznáte už centrálny register exekúcií ?

Od 1. Júna 2016 sa verejnosť môže dozvedieť  o  aktuálnych exekúciách. Občania sa týmto spôsobom môžu dozvedieť či je voči nim vedená exekúcia.

„Centrálny register exekúcií nájdu občania na webovej stránke www.cre.sk, kde sa môžu zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku začať vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu,“ povedala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Register však nie je zadarmo.  Komora si totižto účtuje poplatok za každý prístup do registra a to nasledovne:

a)            do 500 prístupov ....................................2 eurá,

b)           od 501 do 1 000 prístupov .....................1 euro,

c)            od 1 001 do 10 000 prístupov ................ 0,50 eura,

d)           od 10 001 do 500 000 prístupov ............ 0,25 eura,

e)           od 500 001 prístupov ............................. 0,20 eura.

Problém je v tom že v registri sú zobrazené len exekučné konania ktoré vedú súdny exekútori.  Ak však exekučné konanie vedú iné orgány ako napríklad Finančná správa alebo Sociálna poisťovňa tak v tomto registri informácie o prebiehajúcom konaní nenájdete.

V prípade žiadosti o výpis si ho občania môžu vyzdvihnúť osobne a to v sídle Slovenskej komory exekútorov na Šustekovej ulici 49 v Bratislave alebo na servisnej prevádzke registra na adrese Dobšinského 16, Bratislava. Výpis je možné zaslať aj poštou ale už nie elektronicky na email.

Zdroje:

www.najpravo.sk

www.cre.sk