Valorizáciou dôchodkov sa mení aj výška exekučných zrážok.

Autor: Ján Karika
Publikované: 2019-01-12 11:55:00
 

Valorizáciou dôchodkov pre rok 2019 sa mení aj výška exekučných zrážok.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky v roku 2019 o 2,6 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov.

 

Valorizáciou dôchodku sa zvýši príjem exekvovaného dôchodcu.

Poisťovňa je následne povinná vykonávať exekučné zrážky z aktuálnej sumy dôchodku, preto pri každej zmene sumy dôchodku musí prepočítať aj výšku exekučnej zrážky.

Prepočet exekučnej zrážky sa dôchodcovi, ktorý má exekúciu, vykoná Sociálna poisťovňa individuálne a to tak, že z valorizovaného dôchodku sa odpočíta základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať. Je to 100 % životného minima, teda od 1. 7. 2018 – 205,07 eur mesačne.

Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 102,53 eur mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa.

O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca písomné oznámenie.

Suma exekučnej zrážky sa spravidla prepočítava dvakrát do roka, a to pri valorizácii dôchodkov v januári, vtedy sa suma zrážky spravidla zvýši a pri zvýšení sumy životného minima v júli, vtedy sa suma zrážky spravidla zníži.

 

Zdroje:

https://www.socpoist.sk

https://www.hlavnydennik.sk

https://ekonomika.sme.sk