Čo má spoločné životné minimum a exekúcia ?

Autor: Ján Karika
Publikované: 2019-04-14 15:58:00
 

Životne minimum a exekúcia

Dobrý deň, Viete ako ovplyvňuje životne minimum výšku vašej exekúcie ?

Zákon hovorí že životné minimum je uznaná minimálna hranica  fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav  hmotnej núdze. Suma životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

 Aktuálna výška je 205,07 € mesačne  (pre obdobie 1.7.2018 - 30.6.2019), ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. Uvedená suma sa môže navyšovať :

- o 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

- o 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

 

Pre porovnanie uvádzam vývoj životného minima z posledných troch rokov:

Obdobie               1. osoba              2. osoba              Dieťa

1.7.2017 - 30.6.2018         199,48 €               139,16 €               91,06 €

 1.7.2016 - 30.6.2017        198,09 €               138,19 €               90,42 €

 1.7.2015 - 30.6.2016        198,09 €               138,19 €               90,42 €

 

A čo exekúcie ?

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - konkrétne § 69 až § 72 upravujú len rozsah a vykonanie zrážok zo mzdy.  Pre nás je dôležité konkrétne:

§ 70 (1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

Čo je to základná suma nám určuje  Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutí :

§ 1 (1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,1) je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Hore uvedené skutočnosti však musíte exekútorovi oznámiť lebo on nezisťuje odkiaľ prichádzajú peniaze na váš účet. V praxi sa často stáva že exekútor zrazí aj sumu ktorá výpočtom patrí do životného minima.

 

Zdroje:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/

www.zakonypreludi.sk