Fórum Exekúcie u nás - Registrácia

Registráciou a vstupom na “Fórum Exekúcie u nás” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “Fórum Exekúcie u nás”, “https://www.exekucieunas.sk/forum”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom sa prosím neregistrujte a nevstupujte a/alebo nepoužívajte “Fórum Exekúcie u nás”. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek podmienky používania tohoto portálu, pričom urobíme všetko preto, aby sme Vás o týchto zmenách informovali, avšak bude vhodné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas používania “Fórum Exekúcie u nás” a to z dôvodu, že musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi Mgr. Jan Karika, Bratislava 851 03, Gessayova 16 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovával osobné údaje dotknutej osoby.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Osobné údaje je nutné spracovať za zapojenia do diskuzie s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

  • Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika
  • Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza “Fórum Exekúcie u nás” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Taktiež súhlasíte s tým, že “Fórum Exekúcie u nás” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “Fórum Exekúcie u nás” ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.