Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Zákony a judikatúra
admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Sobota, 19. Augusta 2017, 16:15

Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?
Ako sa dvaja ľudia môžu pred sobášom dohodnúť na vysporiadaní majetku po jeho prípadnom ukončení?

https://www.finance.sk/178102-predmanze ... slovensku/

admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Sobota, 4. Mája 2019, 08:48

D. Cukerová

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – vybrané otázky

Občiansky zákonník predpokladá tri spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako „BSM“), a to dohodou (§ 149 ods. 2 Občianskeho zákonníka), súdnym rozhodnutím (§ 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka) a zákonnou domnienkou (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka ...

Zdroj: https://www.pravnenoviny.sk/dohoda-o-vy ... ane-otazky

admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Sobota, 10. Júla 2021, 10:02

Občiansky Zákonník 40/1964

§ 150

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Nedeľa, 18. Júla 2021, 15:05

§ 151

Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Nedeľa, 29. Augusta 2021, 10:58

§ 149

(4)
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5)
Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1041
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Re: Existuje na Slovensku predmanželská zmluva ?

Príspevok od užívateľa admin » Nedeľa, 28. Novembra 2021, 10:37

§ 149

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

AudreyDrown
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Štvrtok, 21. Októbra 2021, 05:10

-

Príspevok od užívateľa AudreyDrown » Utorok, 18. Januára 2022, 10:06

In my opinion, it is an interesting question, I will take part in discussion.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný