Zákon o daniach- Zákon č. 563/2009 Z. z.

Zákony a judikatúra
admin
Administrátor fóra
Príspevky: 1045
Dátum registrácie: Sobota, 13. Mája 2017, 11:11

Zákon o daniach- Zákon č. 563/2009 Z. z.

Príspevok od užívateľa admin » Sobota, 4. Augusta 2018, 10:29

Admin

Vedeli ste že daňový poplatok vám môžu odpustiť ?

Uľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani
(1) Na účely tohto ustanovenia sa daňovým nedoplatkom rozumie daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty.

(2) Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok na dani okrem daňového nedoplatku na dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.

(3) O povolení úľavy na dani alebo o odpustení daňového nedoplatku správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie. Ak správca dane rozhodnutím daňovému dlžníkovi povolí úľavu na dani alebo odpustí daňový nedoplatok, nevyrubí mu do dňa doručenia tohto rozhodnutia úrok z omeškania podľa § 156 alebo jeho pomernú časť, ktorá prislúcha k povolenej úľave na dani. O nevyhovení žiadosti daňového subjektu o povolenie úľavy na dani alebo o odpustenie daňového nedoplatku správca dane zašle daňovému subjektu písomné oznámenie; v takomto prípade sa rozhodnutie nevydáva.

(4) Povolenie úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku môže byť viazané na podmienky, najmä na povinnosť zaplatiť časť daňového nedoplatku v určenej lehote.

(5) Povoliť úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok možno len v súlade s osobitným predpisom.40)

Zákon - http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563

Finančná správa - https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Zaujímavý Novinový článok pre dodatočné informácie

- https://hnporadna.hnonline.sk/poradca/3 ... u-odpustit

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný