Ochrana osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi Mgr. Jan Karika, Bratislava 851 03, Gessayova 16 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovával osobné údaje dotknutej osoby.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Osobné údaje je nutné spracovať za zapojenia do diskuzie s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

  • Osobné údaje môže spracuvávať aj poskytovateľ webhostingu: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovenská republika
  • Inému spracovateľovi sa údaje neposkytujú
     

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.