Tlačivá

Centrum právnej pomoci – Tlačivá  

Žiadosti, Návrhy, Mimosúdne dohody, Žaloby

http://centrumspravnejpomoci.sk/vzory-tlaciv/

 

Výpočet úrokov s omeškania

Jednoduchá kalkulačka na výpočet úrokov

http://media.pp.sk/kalkulacky/kalkulacka_urokov_z_omeskania/