Právne poradenstvo

Centrum správnej pomoci

Iniciatíva občanov z celého Slovenska vznikla živelne na pomoc jeden druhému bez nároku na odmenu...

http://centrumspravnejpomoci.sk/

 

Pravna poradňa online

Elektronické a telefonické konzultácie, právne zastúpenie

https://www.otazkanapravnika.eu/sk/pravna-poradna-zadarmo

 

Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej Republiky

Posúdenie spotrebiteľských zmlúv, aktuálne zmeny v legislatíve

https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

 

Bankový ombudsman

V prípade akéhokoľvek podozrenia z porušenia zákona zo strany banky prosím kontaktujte Bankového Ombudsmana...

http://www.bankovyombudsman.sk/kontakty/

 

Spotrebiteľský poradenský a informačný servis

Nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum

https://spotrebitelskecentrum.sk/podatelna/exekucie/

 

Slovenská komora exekútorov

Bezplatné poradenstvo Slovenskej komory exekútorov

http://www.ske.sk/bezplatnu-poradnu-slovenskej-komory-exekutorov-uz-vyuzili-desiatky-obcanov/

 

ADVOKATnaWEBE

Základné právne poradenstvo slúži na objasnenie základných právnych otázok a na všeobecné vysvetlenie právnych súvislostí.

https://www.advokatnawebe.sk/riesene-otazky

 

 

Centrum právnej pomoci

 

Žiadosti, Návrhy, Mimosúdne dohody, Právne zastúpenia zadarmo

 

http://centrumspravnejpomoci.sk/vzory-tlaciv/